Nauczania Phila Drysdale'a

Rola Prawa w Nowym Testamencie

Nauczania Billa Johnsona

Radykalizm i żywe świadectwo Bożej mocy.

Transmisja z Domu Modlitwy ihop

24 godziny 7 dni w tygodniu nieustanne uwielbienie.

fb
Głód Boga cz. 2 - Bill Johnson

Głód Boga cz. 2 - Bill Johnson

Osoby, które wszystko dostają, które nie mają pasji, nigdy nie odkrywają, kim Bóg chciał, żeby się stały... Więc tak jesteś postawiony w miejscu, w którym jesteś wypełniany wszystkim tym, co Bóg obiecuje i robi, ale jednocześnie mamy postawiony ten dziwny wymóg – by utrzymywać głód. Jeśli tego głodu nie będę utrzymywać, pozostanę w rzeczach dnia poprzedniego.  

Święty Izraela

Święty Izraela

I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne,..

Imię Boga

Imię Boga

Imię Boga określone jest różnymi przydomkami, które objawiają Jego naturę

Kochająca natura Ducha Świętego

Kochająca natura Ducha Świętego

Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypo..

Bóg Uzdrawia

Bóg Uzdrawia

  „A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: (…) Na chorych ręce kłaść będą, a ci..